Začalo to rozhovorem se všestranným a nesmírně aktivním člověkem, který při zrakovém hendikepu pracuje jako asistent firemního ombudsmana.

V únoru jsme měli šanci zúčastnit se online besedy s panem Ladislavem Kubečkem, který se s námi podělil o své zkušenosti z osobního i pracovního života. Před lety začínal bez předchozích zkušeností podnikat a v oboru nakonec zůstal 27 let. Působil jako masér, zpočátku jen pro okruh svých známých, ale ti ho začali spokojeně doporučovat, takže získal i stálou firemní klientelu.

Začátky nebyly vůbec jednoduché, ale vůle a vytrvalost pana Kubečka posouvaly dál. Kontaktem se svými zákazníky se naučil, jak jednat s lidmi z různých prostředí, jak se na ně naladit a jak svým masážím propůjčit přidanou hodnotu pro každého.

Začal psát i webové stránky, kde sdílel svou životní cestu. I díky nim si jej všiml současný ombudsman firmy Emerge a začali spolu promýšlet, jak by mohla vypadat jejich pracovní spolupráce. Nyní tak působí jako asistent ombudsmana a usiluje o to, aby všichni ve firmě, včetně zaměstnanců s různými zdravotními hendikepy, měli s kým probrat své záležitosti a mohli pracovat ve větší pohodě. Sociální zaměření, o kterém u sebe pan Kubeček hovoří, tak nalezlo plnohodnotné uplatnění.

Pan Kubeček však nadále spolupracuje také s KTN v Praze jako technická podpora, takže jeho záběr zůstává neuvěřitelně široký.

Děkujeme ještě jednou za poutavou besedu a přejeme panu Kubečkovi, ať se mu ve všech jeho projektech i nadále daří.